Från och med maj 2022 genomförs all konsultverksamhet genom Sydsvensk Arkeologi AB.

För mer information kring arkeometallurgisk konsultverksamhet vid Sydsvensk Arkeologi – se här

Kontakt: andreas.svensson@sydsvenskarkeologi.se analys@sydsvenskarkeologi.se

Sydsvensk Arkeologi AB är inriktat på uppdragsarkeologi i södra Sverige. Vi erbjuder tjänster inom alla sorters arkeologiska uppdrag – utredningar, förundersökningar och undersökningar. Läs mer här

Faber Arkeologi bedriver konsultverksamhet inom arkeologi, kulturmiljövård samt historisk förmedling. Kärnverksamheten kretsar kring fältarkeologi, analys och bearbetning av arkeologiskt material och textbearbetning. Därutöver genomförs föredrag, guidade turer samt olika typer av utbildningsevent med historisk och arkeologisk anknytning.

Varje projekt skräddarsys efter önskemål, målsättningar och budget, oavsett om det gäller konsulttjänster inom uppdragsarkeologi och forskning eller förmedling gentemot skola, föreningsliv eller allmänhet.

Faber Arkeologi driver också bloggen Hantverkets Arkeologi. På bloggen publiceras nyheter, aktiviteter och resultat från projekt relaterade till Faber Arkeologis verksamhet. Bloggen är också tänkt som en mötesplats och diskussionsforum för arkeologi och historisk forskning inriktad mot hantverksrelaterade frågor.

Andreas Svensson – Fil. Mag. – Arkeolog med mångårig erfarenhet från såväl uppdragsarkeologin som forskningsmiljö.

Specialistkompetens inom arkeometallurgi, GIS-analys, fältdokumentation och fältarkeologi.

Med över 15 år inom såväl svensk som europeisk uppdragsarkeologi, samt som arkeometallurgisk konsult och forskande arkeolog har jag skaffat mig en solid erfarenhetsbas att närma mig nya projekt med. Att bredda och utveckla denna tolkningsgrund ser jag som den ständiga utmaningen i min yrkesroll.

Intresset för metallhantverk har följt som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Mitt specialintresse har gjort mig mycket väl förtrogen med såväl material som lokaltyper associerade till olika typer av metallhantverk – alltifrån järnframställning till gjuteri och flermetallsmide.

2015 påbörjade jag mina doktorandstudier vid Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Projektet kretsar kring flermetallsmidesplatser, socioekonomi, landskapsanalys och samhällsstruktur under järnåldern.