Projektarkiv och Referenser

Faber Arkeologi har genomfört konsultuppdrag för bl.a.:

Arkeologerna – Stratens historiska museer (tidigare Riksantikvarieämbetet UV)

Blekinge Museum

Michael Dahlin Arkeologi och Kulturlandskap

RIO Göteborg

SAU

Sydsvensk Arkeologi

Avslutade projekt

Exklusivt metallhantverk på landsbygden – En förstudie i form av inventering och sammanställning av flermetallsmide och småföremålsgjuteri utanför de urbana kontexterna.

Inventeringsprojektet finansierades med stöd från Berit Wallenbergs stiftelse och pågick 2013-2015.

Publikationer:

2014. Complex Metalworking in the Provinces, Rural Centres and Towns. Preliminary Results from the Project “Exclusive Metalworking in Rural Settings” Contextualized. LAR 20 (2014). s. 7-20

2015. Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landskapsstudiemetodik. Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5. s. 131-137

Läs mer om projektet på Hantverkets Arkeologi